Stars Tumblr Themes
KEEP CALM AND BE ORIGINAL

How could i be good at English ? Trying so hard is not the way, trust me. My parents expect too much…
Sometimes, I get really tired.


hanajapan:

trước ngày đi thi làm 12 tiếng ở quán. nhịn đi thi. thi xong lao về đi làm. đc mấy tiếng lão chồ hỏi “mặt mũi biến sắc. mày k sao chứ?” “ờ k sao đâu” “thôi m về đi”
thế là mìn về cmnl.
mệt mỏi vô cùng, kì thi mà người khác chuẩn bị cả năm trời, mìn ngủ hết nửa thời gian, làm bài vội r nộp :(

ủa vậy đang ở đâu ? 


Best song ever :)


4,414,034 plays
Good job, man.

Good job, man.


He’s just awesome xD 

He’s just awesome xD 


peaceful =)


february-wooden-fish:

Tôi muốn nói với người ấy rằng bất kể tôi ở đâu, bất kể có xảy ra chuyện gì, thì tôi cũng vẫn sẽ nhớ về người ấy, về khoảng thời gian chúng tôi đã từng có; đó là khoảng thời gian đẹp nhất trong đời tôi. Và nếu như tôi có thể làm lại, thì tôi cũng vẫn sẽ chọn lựa đi cùng người ấy một đoạn đường. Không hối hận!
– Cynthia Hand, Boundless | Moctieungu dịch

february-wooden-fish:

Tôi muốn nói với người ấy rằng bất kể tôi ở đâu, bất kể có xảy ra chuyện gì, thì tôi cũng vẫn sẽ nhớ về người ấy, về khoảng thời gian chúng tôi đã từng có; đó là khoảng thời gian đẹp nhất trong đời tôi. Và nếu như tôi có thể làm lại, thì tôi cũng vẫn sẽ chọn lựa đi cùng người ấy một đoạn đường. Không hối hận!

– Cynthia Hand, Boundless | Moctieungu dịch


Okay, now i know Barney’s job ._. =))))

Okay, now i know Barney’s job ._. =))))


Trolled =))))

Trolled =))))


Next Page